کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

یزد
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

یاراب شهر

جزئیات شرکت

هنرسرای معماری یزد

جزئیات شرکت

مهرازبوم

جزئیات شرکت

کریاس بنا

جزئیات شرکت

طرح وساخت جامع کبیر

جزئیات شرکت

زمین نماایساتیس

جزئیات شرکت

بنیادترافیک ایران

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...