کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

مازندران
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

مشاورین ایده فرم بنا

جزئیات شرکت

گرای پیشرو

جزئیات شرکت

توسعه البرزمرکزی

جزئیات شرکت

تدبیرراه

جزئیات شرکت

بنیان طرح مازند

جزئیات شرکت

آب وخاک دلتا

جزئیات شرکت

طرح وایده ستاوند

جزئیات شرکت

آروین بنا

جزئیات شرکت

ماناب انرژی

جزئیات شرکت

زمین کاوش مازندران

جزئیات شرکت

عمران طرح البرز

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...