کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

گیلان
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آب فرمان شمال

جزئیات شرکت

آباآژیانه آباد

جزئیات شرکت

آتیه سازان محیط

جزئیات شرکت

برج سبزشمال

جزئیات شرکت

بزرگ امید

جزئیات شرکت

دورنگاه سرزمین

جزئیات شرکت

سامان سدرود

جزئیات شرکت

سفیدرودگیلان

جزئیات شرکت

شهرآب خزر

جزئیات شرکت

طبیعت سبزگیلانه

جزئیات شرکت

طراحان البرزسبز

جزئیات شرکت

مهندسین مشاورشمال

جزئیات شرکت

ژئوسازه گیلان

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...