کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

کرمانشاه
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک بیستون

جزئیات شرکت

اقلیم سبزمنطقه غرب

جزئیات شرکت

بنواگسترپارس

جزئیات شرکت

پارس پیمایش زاگرس

جزئیات شرکت

پارس هاناب

جزئیات شرکت

پیشاهنگ توسعه کرمانشاه

جزئیات شرکت

پیشگام راه زاگرس

جزئیات شرکت

پیمایش جامع

جزئیات شرکت

تاق شیب شارگستر

جزئیات شرکت

تدبیرشهردانش

جزئیات شرکت

سامان نیرودالاهو

جزئیات شرکت

طرح ونقشه باختر

جزئیات شرکت

مرزپیمایش

جزئیات شرکت

مهرگان نیروپویا

جزئیات شرکت

نقشه نگاربیستون

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...