کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

کرمان
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

روندفناوری محیط

جزئیات شرکت

شهررازپارت

جزئیات شرکت

صدوده کرمان

جزئیات شرکت

طرح گارنو

جزئیات شرکت

ماهان زمین ساخت

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...