کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

کردستان
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آبراه پژوهان غرب

جزئیات شرکت

آرمان راه غرب

جزئیات شرکت

آمودان کرمان

جزئیات شرکت

ئالان بناخه غرب

جزئیات شرکت

ارش سازه غرب

جزئیات شرکت

بهاب نواندیش

جزئیات شرکت

ره گسترکردستان

جزئیات شرکت

سپیتاطرح

جزئیات شرکت

عیوق راه ور

جزئیات شرکت

فن وتدبیرتاو

جزئیات شرکت

مهاب گسترزاگرس

جزئیات شرکت

نوژان آب

جزئیات شرکت

پردازش نقشه غرب

جزئیات شرکت

پرویس شهرغرب

جزئیات شرکت

ژیناب غرب

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...