کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

خراسان رضوی
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آبادگران شرق

جزئیات شرکت

زیست کاوش

جزئیات شرکت

طرح وآمایش قاپو

جزئیات شرکت

کاوش پی مشهد

جزئیات شرکت

گذرگاه های شرق

جزئیات شرکت

هیدروتک توس

جزئیات شرکت

توس اشتات

جزئیات شرکت

پژوهاب شرق

جزئیات شرکت

ایرانشهرتوس

جزئیات شرکت

آداک پویاطرح توس

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...