کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

تهران
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آبادشهرتدبیر

جزئیات شرکت

آبادگران پویااندیش

جزئیات شرکت

آبادگران عصرنو

جزئیات شرکت

آب انرژی محیط

جزئیات شرکت

آبدان فراز

جزئیات شرکت

آب راه آبادی

جزئیات شرکت

آبراه گسترتدبیر

جزئیات شرکت

آبراه گسترغرب

جزئیات شرکت

آب عمران پردیسان

جزئیات شرکت

آبکاوش سرزمین

جزئیات شرکت

آب وتوسعه پایدار

جزئیات شرکت

آب ومحیط خاورمیانه

جزئیات شرکت

آتی طرح آرتا

جزئیات شرکت

گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران

جزئیات شرکت

آرتک وهمکاران

جزئیات شرکت

آرسس پل پارس

جزئیات شرکت

آرسیس پارسیان سازه

جزئیات شرکت

آرکاندید

جزئیات شرکت

آرمانشهر

جزئیات شرکت

آرون جوش صنعت

جزئیات شرکت

آریاپیشروقرن

جزئیات شرکت

آزمایشگاه همکاران

جزئیات شرکت

آزمون خاک پی

جزئیات شرکت

آسمان نقشینه

جزئیات شرکت

آمایش سرزمین دیرین

جزئیات شرکت

آمایش محیط

جزئیات شرکت

آوندبرزین

جزئیات شرکت

آونگ سازه

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...