کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

آذربایجان شرقی
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آب اندیشان آذر

جزئیات شرکت

آذرپیمایش

جزئیات شرکت

آران نقش آرا

جزئیات شرکت

باغ شهربنا

جزئیات شرکت

ساختارسنج آذر`

جزئیات شرکت

شیب راه تدبیر

جزئیات شرکت

مهندسی مشاورنیروی آذربایجان

جزئیات شرکت

پویش پروژه پارلاق

جزئیات شرکت

پی آب شمال غرب

جزئیات شرکت

کشت آب ورز

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...