کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

سیستم ضدسرقت
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آریادژنت

جزئیات شرکت

آژیرسازان ایران

جزئیات شرکت

ایمن افزا

جزئیات شرکت

بازرگانی یزدانی

جزئیات شرکت

آلونی سیستم

جزئیات شرکت

ایمن گسترساعی

جزئیات شرکت

حفاظتی سایا

جزئیات شرکت

ساریان سیستم نوین

جزئیات شرکت

سایاروشن پاسارگاد

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...