کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

پله برقی
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آسانبروپله برقي دیباصعود

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقي بنیس فراز

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقي پیمان پایا

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقي پرشیافراز

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقي سپهرپلکان

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقی سایتال سازه

جزئیات شرکت

آسانبروپله برقی صعودارتفاع

جزئیات شرکت

آسانبرپله برقي بهسواران خزر

جزئیات شرکت

آسانسوروپله برقی سهند

جزئیات شرکت

آسانسوروپله برقی الفارس

جزئیات شرکت

ایست روآسانبر

جزئیات شرکت

اروندفرازآسانبر

جزئیات شرکت

اطلس تک ایساتیس

جزئیات شرکت

افرندکالاسازه

جزئیات شرکت

فرازان صنعت صعود

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...