کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

کانکس
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

ابنیه پردازان شیراز

جزئیات شرکت

استارکانکس

جزئیات شرکت

اسکان سپهر

جزئیات شرکت

اسکان گستران

جزئیات شرکت

البرزکانتین

جزئیات شرکت

امیدسرای ایرانیان

جزئیات شرکت

ایران کانکس

جزئیات شرکت

آتی سازبنای پارس

جزئیات شرکت

آتی سازکانکس

جزئیات شرکت

آذرپارلا

جزئیات شرکت

آریابارون

جزئیات شرکت

بنیان عمران پارس

جزئیات شرکت

پارسیان سامانه آریا

جزئیات شرکت

پاسارگادکانکس

جزئیات شرکت

پوریاکانتین بین الملل

جزئیات شرکت

تهران کانتین

جزئیات شرکت

تهران کانکس

جزئیات شرکت

خلیج کانتین

جزئیات شرکت

دیوکانتین

جزئیات شرکت

کانکس اصفهان سامر

جزئیات شرکت

قصرویونا

جزئیات شرکت

کانتیران

جزئیات شرکت

کانکس ارمغان ایرانیان

جزئیات شرکت

کانکس اسکان آسایش

جزئیات شرکت

کانکس کارنو

جزئیات شرکت

کانکس کاروان آسیا

جزئیات شرکت

کانکس آپادانا

جزئیات شرکت

کانکس آرکا

جزئیات شرکت

کانکس دانگاه

جزئیات شرکت

کانکس سامان

جزئیات شرکت

کانکس مدرن

جزئیات شرکت

گروه صنعتی وبازرگانی صدرا

جزئیات شرکت

هایپرکانکس

جزئیات شرکت

مبین کانتین

جزئیات شرکت

یکتاسازه

جزئیات شرکت

کاوه کانکس

جزئیات شرکت

کانکس برتر

جزئیات شرکت

کانکس بناگر

جزئیات شرکت

کانکس فراز

جزئیات شرکت

ماکان کانکس

جزئیات شرکت

مندکانکس

جزئیات شرکت

کارادکاروان

جزئیات شرکت

دپوماشین

جزئیات شرکت

ساندویچ پانل ماموت

جزئیات شرکت

مادگسل تبریز

جزئیات شرکت

کانکس مهر

جزئیات شرکت

ایده آل پوشش

جزئیات شرکت

گروه کارخانجات صنعتی کاوه

جزئیات شرکت

سوله گستربجنورد

جزئیات شرکت

خانه های پیش ساخته فجر

جزئیات شرکت

عمران صنعت

جزئیات شرکت

کارنوسازه

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...