کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

سیستم های آتش بند و دودبند
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

آتش پادسازه ایرانیان

جزئیات شرکت

پوشش گسترقشم

جزئیات شرکت

گروه مهندسی پدرام

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...